VINE RESTAURANT

VINE RESTAURANT Taking Great Care of People

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 024 37198000


Vine Restaurant 

1A Xuân Diệu
Tây HồHà Nội

Deliverytimes

Thứ Hai
09:00 - 22:00
Thứ Ba
09:00 - 22:00
Thứ Tư
09:00 - 22:00
Thứ Năm
09:00 - 22:00
Thứ Sáu
09:00 - 22:00
Thứ Bảy
09:00 - 22:00
Chủ Nhật
Đóng cửa